ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία ενημέρωση: 13/06/2023

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η NUMILHELLASA.E. (εφεξής η «Εταιρεία», «Νumil», «εμείς»), ενεργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας υπό την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, γνωστός με το ακρωνύμιο ΓΚΠΔ/GDPR, εφεξής «ΓΚΠΔ»), σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και την ιδιωτικότητά σας. Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») ενημερώνουμε τους χρήστες του ιστοτόπου www.hipro-danone.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») (εφεξής οι «Χρήστες» ή «εσείς») πώς η Numil επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε και κάνετε χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου www.hipro-danone.gr, δηλαδή τι είδους δεδομένων συλλέγουμε, πώς τα χρησιμοποιούμε, για ποιο σκοπό κλπ.

Στοιχεία επικοινωνίας: ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ 17o ΧΛΜ.Ε.Ο.ΑΘ.-ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2 0, ΚΗΦΙΣΙΑ, 14564, ΤΗΛ: 2106248500

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στη Numil δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το δικαίωμά σας στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και της ιδιωτικότητάς σας. Στόχος μας είναι να προστατεύουμε τα δεδομένα των χρηστών του Ιστοτόπου (εφεξής οι «Χρήστες» ή «εσείς») και να τα επεξεργαζόμαστε υπεύθυνα και με απόλυτη διαφάνεια. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να μας εμπιστεύεστε και γι’ αυτό έχουμε δεσμευτεί να ακολουθούμε τις βασικές αρχές που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ;

Ο Ιστότοπος έχει κατά κύριο λόγο πληροφοριακό χαρακτήρα για τα προϊόντα της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν διενεργείται μέσω αυτού εκτεταμένη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, ανάλογα με το πως αλληλεπιδράτε μαζί μας, επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Δεδομένα που μας παρέχετε εσείς:

Δεδομένα ταυτότητας, επικοινωνίας και αλληλογραφίας όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email ή άλλων διαύλων επικοινωνίας (π.χ. όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, θέμα και περιεχόμενο μηνύματος που μας αποστέλλετε). Επεξεργαζόμαστε τα ανωτέρω δεδομένα για να σας ταυτοποιήσουμε και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας. Έχουμε έννομο συμφέρον να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα ή τα ερωτήματα που εγείρετε μέσω των διαφόρων διαύλων επικοινωνίας ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας ειδικά για τη διαχείριση συμβάντων που σχετίζονται με κάποιο προϊόν μας που αποκτήσατε ή επιθυμείτε να αποκτήσετε, η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.

β) Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα:

-Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα από τους διακομιστές μας και καταγράφονται σε αρχεία καταγραφής (logfiles). Τα δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία επίσκεψης κλπ. Αποθηκεύουμε προσωρινά τα παραπάνω δεδομένα για να καταστήσουμε διαθέσιμο τον Ιστότοπο στους Χρήστες, να διασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα του Ιστοτόπου και την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Η νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και των αρχείων καταγραφής είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή/και το έννομο συμφέρον της εταιρείας να μεριμνά για την ασφάλεια του Ιστοτόπου.

-Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες αυτόματα με τη χρήση cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies του Ιστοτόπου.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα και μπορείτε να τα ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς χρέωση. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία ενδέχεται να σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους. Ειδικότερα, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε:

-πρόσβαση στα δεδομένα σας, δηλαδή επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, αντίγραφο αυτών και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία·

-διόρθωση, ενημέρωσή ή συμπλήρωσή των δεδομένων όταν είναι ανακριβή ή ελλιπή αντίστοιχα·

-διαγραφή των δεδομένων, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και εφόσον δεν υφίσταται νόμιμος λόγος τήρησης τους από εμάς·

-φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή να διακινηθούν, αντιγραφούν ή να μεταφερθούν ηλεκτρονικά όταν νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση ή εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα·

-περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις·

-ανάκληση της συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας λειτουργεί για το μέλλον χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της.

-εναντίωση στην επεξεργασία, όταν νομική βάση επεξεργασίας είναι τα έννομα συμφέροντά μας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα στη διεύθυνση Privacy.NUMILHELLAS@danone.com

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία απευθείας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) εάν θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήθηκε το δικαίωμα που ασκήσατε ή ότι έχουμε παραβιάσει τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 6475600, E-mail: contact@dpa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή καταγγελίας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική. Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από λανθασμένη χρήση, παρεμβολή, απώλεια, μη εγκεκριμένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη αυτών. Έχουμε εφαρμόσει έναν αριθμό μέτρων ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για παράδειγμα, εφαρμόζουμε ελέγχους πρόσβασης, χρησιμοποιούμε firewalls και ασφαλείς διακομιστές (servers) και κρυπτογραφούμε τα προσωπικά δεδομένα.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με συνδεόμενες εταιρείες, οργανισμούς και άλλα πρόσωπα, μόνο όταν είναι απαραίτητο για τον σκοπό της επεξεργασίας και διασφαλίζουμε ότι οι εν λόγω οργανισμοί ή τα εν λόγω πρόσωπα προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα και συμμορφώνονται με τους αντίστοιχους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο που το κάνουμε εμείς.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας ενδέχεται να έχουν:

-Προμηθευτές της Εταιρείας που απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προκειμένου να μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους (π.χ. τεχνική υποστήριξη Ιστοτόπου).

-Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Εταιρείας οι οποίοι απαιτείται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας για την παροχή των υπηρεσιών προς εσάς (π.χ. υπάλληλοι που απαντούν στα μηνύματα που αποστέλλετε).

-Τρίτοι πάροχοι που τυχόν τοποθετούν Cookies σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Cookies.

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτό απαιτηθεί από το νόμο ή/και από τις αρμόδιες αρχές.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των διαθέσιμων διαύλων επικοινωνίας (π.χ. email) τα δεδομένα σας τηρούνται για διάστημα ενός (1) μήνα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας και εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Όταν επεξεργάζονται εκτός ΕΟΧ, η Numil θα διασφαλίσει ότι η επεξεργασία δεδομένων εκτός ΕΟΧ θα προστατεύεται από κατάλληλες εγγυήσεις, όπως ενδεικτικά Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν έχετε ερωτήματα, σχόλια ή παράπονα σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του Privacy.NUMILHELLAS@danone.com